0header.htm
0navigator

Kenshin
Martial Arts


Jiu Jitsu

Banner left Menu

Jiu JitsuOver Jiu Jitsu is al heel wat geschreven. Met dit stukje kunnen jullie snel en eenvoudig kennis maken met Jiu Jitsu.

sensei


Andy Jong Tjien Fa

Oosterse vechtkunst


Jiu Jitsu is een Oosterse vechtkunst, gebaseerd op verdediging tegen diverse realistische aanvallen. Jiu Jitsu is een 'all round' vechtkunst.Samourais en Bujitsu

samourai Jiu Jitsu is een vechtvorm die we onder het Bu Jitsu (krijgskunst) scharen en stamt uit de tijd van de samourais. Samourais leerden ten tijden van oorlog om zich te kunnen verdedigen zowel met als zonder wapens. Jiu Jitsu is de ongewapende vechtvorm.


Martial Arts Grootmeesters

Jiu Jitsu heeft een lange geschiedenis en is door de samourais tussen de 12e en 19e eeuw doorontwikkeld. Derhalve kent Jiu Jitsu niet een enkele meester c.q. grondlegger. Daarom is het wellicht beter om de grootmeesters te bespreken van vechtkunsten

We zien dat de vechtkunsten zoals tegenwoordig bekend voornamelijk hun oorsprong kennen uit de eind 19e eeuw.

Jigoro Kano


Prof. Jigoro Kano (1860-1938), Judo (1882)

"zachte weg"
Judo kent Prof. Jigoro Kano als grondlegger. Hij legde de basis voor de judosport zoals we die tegenwoordig kennen: een sportvorm. Als basis diende het Jiu Jitsu anno 1882, waar hij vervolgens alle schadelijke technieken uithaalde. Judo kent een aantal basisprincipes welke tevens voor het Jiu Jitsu gelden. Prof. Jigoro Kano kan daarom als een van de meesters van het Jiu Jitsu worden beschouwd.


 • typische techniek: werpen, klemmen, verwurgingen, controle technieken
 • typische interactie: contact, meegaan met de tegenstander

Gichi Funakoshi


Gichi Funakoshi (1868-1957), Shotokan Karate

"lege hand"
Karate kent vele meesters, ieder voor een eigen stijl. Een van de meest beoefende stijlen is het Shotokan Karate. Karate kent zijn oorsprong uit China en is via Korea naar Japan (Okinawa) overgebracht. Aldaar is het verder ontwikkeld. Karate. Mas Oyama, Kyokushin karate, was leerling van o.a. Funakoshi en legde de basis van deze harde full contact karate vorm.


 • typische techniek: stoten, trappen, weringen
 • typische interactie: afstandgevecht, snelle en gerichte stoten en trappen

Morihei Ueshiba


Morihei Ueshiba (1883-1969), Aikido

"de weg van het in harmonie brengen van levensenergie"
O Sensei: "Nog voor het moment dat de aanvaller heeft besloten mij aan te vallen, heeft hij reeds verloren" Morihei Ueshiba wordt gezien als de grondlegger, de grootmeester van het aikido.

 • typische techniek: werpen, klemmen
 • typische interactie: afstand en contact, beweging, cirkels

Tegenwoordig


Moderne sporten

Jiu Jitsu techniek en vechtkunst worden tegenwoordig in diverse bekende budosporten gebruikt. Denk aan judo, karate, aikido, Brazilian Ju Jitsu. Ook 'extreme sports' als Free Fight, Mixed Martial Arts (MMA) maken gretig gebruik van Jiu Jitsu.

Politie en Defensie

Opleidingen voor politie, defensie en beveiliging zijn veelal gebasseerd op jiu jitsutechnieken. Zo kennen we transporttechnieken en controle-techniek. Maar ook in geval van een fysieke conflictsituatie biedt Jiu Jitsu de uitkomst.

Zelfverdeding en weerbaarheid

Jiu Jitsu wordt het meest gebruikt als basis voor zelfverdeding en weerbaarheid en is in deze vorm geschikt voor allerlei typen personen van allerlei leeftijden.
Zowel fysiek als mentaal leer je de kracht van zachte (en harde) technieken.
Je leert de dreiging inschatten, ontwijken en incasseren.
Alles tot doel om als winnaar uit de bus te komen.


Jitsu en Do


'Jitsu' duidt op de kunstvorm. 'Do' duidt op de weg, of de manier van.
Eenvoudig uitgedrukt gaat het Jitsu over de techniek en vaardigheid, en gaat het Do over de gehele manier van leven, inclusief het doen en laten buiten de dojo.

Eerst Daarna Vertaling
Bu Jitsu Bu Do Krijgs-
Ju Jitsu Ju Do Zachte-
Ken Jitsu Ken Do Zwaard-
Jo Jitsu Jo Do Stok-
Ko Bu Jitsu Ko Bu Do Verzameling van gewapende vechtkunsten


Jiu Jitsu, wat doe je dan?


Jiu Jitsu training bestaat uit

 • werpentechnieken (Nage Waza)
 • slagen, stoten, trappen (Atemi Waza)
 • klemtechnieken (vanaf 12 jaar) (Kansetsu Waza)
 • verwurgingen (vanaf 12 jaar) (Shime Waza)
 • aanvalssituatie inschatten

Aanvalshandelingen zijn

 • diverse pakkingen, omvattingen
 • slagen, stoten, trappen
 • werptechnieken
 • aanvallen op de grond, tegen de muur
 • meerdere aanvallers
 • gewapend met mes, stok, ketting, pistool


Alle bovenstaande aanvallen en verdedigingen worden dynamisch afgewisseld.

Waarden en normen

Zeer belangrijk in het Jiu Jitsu zijn juiste waarden en normen. Respect voor de kunst en respect voor elkaar. Zonder deze juiste waarden en normen is het niet mogelijk het Jiu Jitsu te beoefenen.

Praktische waarde

Jiu Jitsu bij KenShin Martial Arts is gebaseerd op vier verschillende aspecten:
 • Vechtkunst/-vorm (perfectioneren van jezelf)
 • Self defence (praktische toepasbaarheid)
 • Competitievormen (voornamelijk Fighting)
 • Last but not least: plezier in de training

footer